Les Oficines d’informació de l’Institut Català de les Dones i els Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, informen sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis socials, violències masclistes i recursos per a les dones, i, si s’escau deriven cap a les entitats i organismes més especialitzats.

Les dades que es mostren provenen de diferents aplicatius informàtics de recollida de dades sobre les actuacions realitzades pels SIAD i les Oficines de l’ICD. Aquestes dades han estat enviades i s’han homogeneïtzat a través de l’aplicatiu Hipàtia.

La visualització de les dades es troba agrupada en dos apartats:

  1. Característiques de l’atenció
  2. Característiques sociodemogràfiques

En elles podem obtenir informació, sobre l’any d’atenció que van rebre les víctimes, la forma de tramitació de l’atenció, les dones que han estat ateses en situació de violències masclistes etc. 

En link que compartim a continuació podreu trobar tota la informació necessária.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIwMzAwN2QtM2I1MC00NzVlLWI1ODAtM2U2ZjFkYzk0YTIzIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionae2f4c380900b085a8e1