El feminicidi s’ha utilitzat per descriure els assassinats de dones per parelles íntimes i membres de la família; també s’ha utilitzat per descriure els assassinats relacionats amb el gènere a la comunitat. 

En el pàgina que presentem a continuació podràs veure el total de feminicidis que s’han produït a Catalunya desde el 2012. Ademés, aquestes dades podrán ser filtrades a partir del nombre de fills de les victímes, la relació que es tenia amb  l’agressor, entre d’altres… 

Link: : https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmRhOTBhNzktMzI5NS00Mzg3LTgzODQtYmRjOGM4YmYxYTI5IiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionf558a6f22343e7250581