La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, va ésser una llei pionera, fruit de la participació de les organitzacions feministes i els partits polítics i de la construcció de consensos. Encara avui en dia es pot considerar la llei més avançada en matèria de violència masclista a l’Estat espanyol.

El 4 de desembre de 2018 es van presentar a la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament de Catalunya uns informes d’avaluació amb relació als deu anys de vigència de la Llei 5/2008, en els quals s’identificaven algunes mancances en el seu desplegament i se’n proposava la modificació per tal de fer més àmplia i garantista la protecció de les dones víctimes de violència masclista.


En particular, es va incorporar el processament de la violència contra les dones a la vida política, la regulació de la violència institucional com a àmbit, amb la definició de la diligència deguda i la definició de que aquesta violència es pot causar tant per acció com per omissió. També s’hi introdueix la regulació de les violències digitals. Així mateix, es destaca la inclusió d’una definició de consentiment sexual, on es fixa com a requisit essencial la necessitat de la voluntat expressa. També, destaca la previsió que, quan una dona acudeixi a una comissaria per presentar una denúncia com a conseqüència d’haver viscut qualsevol de les manifestacions de la violència masclista, els agents de la Policia de la Generalitat – Mossos han de requerir el col·legi de advocats la presència de lletrat/da per garantir l’assistència lletrada des del moment inicial de la denúncia.


Finalment, s’introdueixen modificacions en el sentit d’ampliar els tipus de violència a l’àmbit social i comunitari, les formes de violència masclista i la necessitat de la formació de professionals.