NOMBRE DE MENORS AL DOMICILI AL 31/03/2024

QUANTITAT DE MENORS AL DOMICILI AL 30/09/2023

QUANTITAT DE MENORS AL DOMICILI AL 26/04/2023