La mutilació o ablació genital femenina és un procediment que es realitza a una dona o una nena amb l’objecte d’alterar o lesionar els seus òrgans genitals sense que hi hagi raons mèdiques que ho justifiquin. Gairebé sempre implica l‟extirpació parcial o total dels genitals externs. La mutilació genital femenina constitueix una violació dels drets humans fonamentals de les nenes i les dones.

A molts dels països on la mutilació genital femenina es duu a terme, la violència contra les nenes i les dones és socialment acceptable, i aquesta pràctica constitueix una norma social profundament arrelada a la desigualtat de gènere.

Hi ha diverses raons per les quals es practica. Mentre que en alguns casos es considera un ritu de transició a la maduresa, en altres casos es concep com una manera de controlar la sexualitat de la dona. La mutilació genital femenina es practica a moltes comunitats a causa de la creença que garanteix el futur matrimoni de les nenes i l’honor de les famílies. Algunes persones l’associen amb creences religioses, encara que no hi ha textos religiosos que obliguin a practicar-la.

Posar fi a la mutilació genital femenina exigeix prendre mesures a molts nivells, i inclou les famílies, les comunitats i els serveis de protecció i atenció per a les nenes i les dones. Així mateix, exigeix lleis i compromís polític als plans local, regional, nacional i internacional.

UNICEF i el Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA) dirigeixen conjuntament el programa mundial més important per a l’eradicació de la mutilació genital femenina. Aquest programa promou lleis i polítiques de tolerància zero, alhora que col·labora amb treballadors de la salut per eliminar aquesta pràctica i prestar assistència a les dones i les nenes que hi han estat sotmeses.

Per ajudar a modificar les normes socials, UNICEF treballa amb les comunitats per parlar obertament sobre els beneficis de posar fi a la mutilació genital femenina i fomentar l’oposició a aquesta pràctica.