626 casos oberts a 31 de març de 2024

467 casos oberts a 30 de setembre de 2023

435 casos oberts a 30 d’abril de 2023

348 casos a 31 de desembre de 2022

309 casos a 30 de setembre de 2022