NOMBRE DE CASOS COORDINATS AMB ALTRES SERVEIS 31/03/2024

NOMBRE DE CASOS COORDINATS AMB ALTRES SERVEIS 30/09/2023

NOMBRE DE CASOS COORDINATS AMB ALTRES SERVEIS 30/04/2023

NOMBRE DE CASOS COORDINATS AMB ALTRES SERVEIS 31/12/2022

NOMBRE DE CASOS COORDINATS AMB ALTRES SERVEIS 30/09/2022