PERFIL DE L’AGRESSOR A 31/03/2024

FSDPERFIL DE L’AGRESSOR A 30/09/2022XSDPERFIL DE L’AGRESSOR A 30/09/2023

PERFIL DE L’AGRESSOR A 30/04/2023

PERFIL DE L’AGRESSOR A 26/04/2023

PERFIL DE L’AGRESSOR A 31/12/2022