Des del Ministeri d’Igualtat s’ha posat en marxa un Pla de Contingència contra la Violència masclista que desenvolupa mesures de caràcter estratègic i operatiu per prevenir, controlar i minimitzar les possibles conseqüències negatives a les vides de moltes víctimes de violència esdevingudes de les mesures de confinament, blindant i reforçant els recursos existents:

  • En cas d’emergència, el 112 continuarà oferint atenció.
  • S’assegura el funcionament durant 24 hores del telèfon 016 per a informació i assistència.
  • Assistència i assessorament per e-mail a 016-online@mscbs.es
  • Es garanteix el funcionament normal del servei Telefònic d’Atenció i Protecció per a víctimes de violència (ATENPRO)
  • Es garanteixen els serveis d’acolliment. Entre ells el funcionament normal dels centres d’emergència, acollida, pisos tutelats, i allotjaments segurs per a víctimes de violència masclista, explotació sexual i tracta amb finalitats d’explotació sexual.
  • Es mantindràn amb normalitat els serveis de seguiment per mitjans telemàtics del compliment de les mesures cautelars i la pena de prohibició d’aproximació

D’altra banda, el Ministeri de Justícia ha inclòs els jutjats de violència entre els que seguiran en funcionament i “realitzaran els serveis de guàrdia que els corresponguin. En particular, han d’assegurar el dictat de les ordres de protecció i qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona i els menors”