SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR A 31/03/2024

SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR A 30/09/2023

SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR  A 30/04/2023

SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR 31/12/2022

SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR 30/09/2022