SITUACIÓ LABORAL DE L’USUÀRIA A 31/03/2024

SITUACIÓ LABORAL DE L’USUÀRIA A 30/09/2022SITUACIÓ LABORAL DE L’USUÀRIA A 30/09/2023

SITUACIÓ LABORAL DE L’USUÀRIA A 26/04/2023

SITUACIÓ LABORAL DE LA VÍCTIMA A 31/12/2023