Violència física comprèn qualsevol acte de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

Font: Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/20